1 2

Nasıl Giriş Yapabilirim?

  • Hesabı olmayan öğrencilerin Yeni Hesap’a tıklayarak yeni hesap oluşturmaları gerekmektedir.
Lisansüstü Başvurusu

  • Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir.Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/Sanatta Yeterlik programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar.

  • Bir aday Tezsiz YL için en fazla iki programa, Tezli YL, Doktora/Sanatta Yeterlik için bir program başvurusu yapabilir. Ancak tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

  • Türkçe ve yabancı dilde eğitim yapılan tezli yüksek lisans programları için YÖK/ÖSYM'ce kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarının birinden veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden Senatoca onaylanan puanın alınmış olması gerekir.

  • Belgeler ilgili Enstitü tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Eksik ve hatalı belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • Mülakat Yerleri ve Tarihleri başvurusu onaylanan adayların sınav giriş belgelerinde ve Enstitülerin web sayfalarında ilan edilecektir.

  • Adayların ilgili Anabilim/Anasanat Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmaları gerekmektedir.

  • Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

  • Tezsiz ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara öğrenim ücreti/ders ücreti iadesi yapılmayacaktır.